آسمان پر ستاره

هذیان نوشته های یک منجم و شاید مهندس

آسمان پر ستاره

هذیان نوشته های یک منجم و شاید مهندس

سلام
حامد هستم یه نیمچه منجم هنوز نابلد که داره سعی میکنه مهندس هم بشه !!!
نجوم عشقمه و مهندسی متالورژی درسم و احتمالا قسمتی از حرفه آبندم
هذیان نوشته هام رو اینجام میگم و قرار نیست زیاد جدی بگیرینشون
در کل میتونید با اسم جزقاله تو توییتر پیدام کنید و کاری بود در خدمتم